Kompetens­företagens kommentar till Tankesmedjan Fores rapport ”Framtidens Arbetsförmedling”

I rapporten ”Framtidens Arbetsförmedling” har professor emeritus Lars Calmfors och Fores vice vd Andreas Bergström sammanställt texter från forskare och experter. I rapportens tas, återigen, frågan upp om privatisering av Arbetsförmedlingen, och framförallt frågan om vad som är bäst – privat eller offentligt. I rapporten ger även några forskarna sitt stöd för att utveckla såväl bedömningsstöd, renodling av programinsatser och ett rating-system, samt ett förslag om att låta myndigheten byta namn till ”Arbetsmarknadsverket” och ge dem ett mer renodlat myndighetsansvar, något vi välkomnar.

Rapporten innehåller inte några nya forskningsrön eller jämförande studier kring effektiviteten i privat kontra offentlig arbetsförmedling. Men den franske forskaren Bruno Crepon för fram sina slutsatser kring vad som är bäst där han hävdar att det finns empiriska bevis som visar att privata aktörer inte levererar vare sig bättre resultat, eller lägre kostnader, än offentlig arbetsförmedlingsverksamhet. Men till skillnad från forskare som Dan Finn i Storbritannien och David Grubb från Australien, utgår Crepon från ett antal pilotprojekt som bygger på komparativa jämförelsegrupper och inte på bredare länder-exempel. Läs mer här  och här .

Bortsett från den franska forskning på området, så lägger rapporten fokus på resultat, kostnadseffektivitet och att ett tydligare uppdrag för Arbetsförmedlingen måste diskuteras. Något som vi verkligen välkomnar.