Kompetens­företagens kommentar till mediefrågor om Arbetsförmedlingens Stöd och Matchning

Trösklarna till den svenska arbetsmarknaden är höga och svåra för många att ta sig över. Men forskning visar att det stärker etableringen på arbetsmarknaden att arbeta i ett kompetensföretag.

Framgångsberättelserna på svensk arbetsmarknad är många och i våra medlemsföretag sker de varje dag: tiotusentals hittar vägen till en karriär som möjliggör ett bättre liv. När behovet och kompetensen finns går matchningen snabbt: i bemanningsbranschen är det normalt att vara i arbete en vecka efter intervjutillfället.

Men många behöver mer coachning, hjälp och stöd – ofta även på arbetsplatsen – för att komma in och komma till sin rätt. De flesta deltagare inom stöd och matchningssystemet (STOM) som upphandlas av Arbetsförmedlingen hör till den kategorin: de har försökt men inte fått jobb på egen hand. Att man rekommenderar stöd och matchning till arbetssökande är för att det ger möjlighet till mer handledning och stöd. Men att hyra ut arbetssökande direkt till kvalificerade jobb är kompetensföretags huvudverksamhet, och står för den överväldigande andelen av företagens omsättning.

På arbetsmarknaden är det en stark signal att ha haft ett jobb. Många arbetsgivare har inställningen att har du haft ett jobb klarar du ett annat jobb. Men att klara av ett jobb och att ta sig in på ett jobb kan inte ske i ett steg för alla deltagare- särskilt inte de som varken förstår språk, organisation eller sociala normer på arbetsplatsen.

För att de ska få in en fot används en lång rad verktyg, som att jobba med motivation, att se och kunna presentera egna förmågor och kompetenser och att försöka hitta arbetsplatser där personer kan testa, lära sig och komma in. Det kräver handledning och tid också på arbetsplatsen och gör att det kan finnas fördelar med att ha kontakter med medarbetare ute på många delar av arbetsmarknaden. Detta har i regel kompetensföretag, och det gör dem till viktiga partners i matchnings- och omställningsarbete. Att den tid som då läggs ned också behöver ersättas är en självklarhet.

Kompetensföretagen har alltid förespråkat system där den som söker sysselsättning via olika stödformer inte kommer ”märkt” till en arbetsplats. Den viktigaste anledningen till det är att personerna i regel ges mer kvalificerade uppgifter på plats, får bättre referenser och att det blir lättare att få arbetsgivare att ta emot konsulter som har en stödform med sig i ryggen.

Att beskriva detta arbetssätt som någon form av systemfusk vilket varit undertonen i en del mediebevakning under våren bygger på en grundläggande misstro mot matchningsspecialister i privat regi. Det är en misstro som varken är ny eller okänd för våra medlemsföretag. Under många år har vi lyssnat på kritiker och utvecklat våra processer för att bidra till att öka förtroendet för fungerande matchning och omställning som en specialistfunktion som kan utföras av privata företag på det offentligas uppdrag.

Kompetensföretagen auktoriserar bemannings-, omställnings- och rekryteringsföretag.  Auktoriserade omställningsföretag är ett 50-tal i Sverige idag med ca 4 000 anställda. Det ställs krav på kollektivavtal, ordning och reda i ekonomin och god affärsetik för att auktoriseras. Företagen granskas årligen av en partssammansatt auktorisationsnämnd. De auktoriserade omställningsföretagen samarbetar med Arbetsförmedlingen för att utveckla kvalitet och långsiktighet.

Beskrivningar av matchningsuppdrag åt Arbetsförmedlingen som guldgruva och snabba cash är långt ifrån verkligheten i våra medlemsföretag. Matchningsföretag har varit hårt prövade verksamheter där man måste ha kvalitet och leverera bättre resultat än Arbetsförmedlingen samt kombinera med mer lönsamma privata uppdrag över tid för att överleva. Relativt få företag har överlevt över tid på den svenska marknaden.

De företag som gjort det besitter dock en ovärderlig kompetens för att hantera de utmaningar Arbetsförmedlingen har framför sig. Denna erfarenhet och detta kunnande behöver tas tillvara, utvecklas och spridas. Tillsammans och med robusta system för upphandling och kvalitetsutveckling kan vi hjälpa fler få in en fot på arbetsmarknaden, och spara pengar till statskassan.