Nytt: 2018-06-15 Information från Skatteverket angående mervärdesskatt på uthyrning av sjukvårdspersonal

Information angående dom i mål om mervärdesskatt på uthyrning av sjukvårdspersonal

Högsta förvaltningsdomstolen har den 7 juni 2018 i dom fastställt ett förhandsbesked. Domen innebär att ett bemanningsföretags uthyrning av personal inte är sådan sjukvård som kan omfattas av undantaget från skatteplikt. Skatteverket håller för närvarande på att analysera konsekvenserna av domen. Skatteverket avser att ta fram ett ställningstagande eller annan information så snart som möjligt.

Domen är en tolkning av gällande bestämmelser och är därför direkt tillämplig. Skatteverket kommer dock inte att på eget initiativ fatta beslut i enlighet med den ändrade synen förrän ytterligare information har publicerats. Det innebär att uthyrning av personal inom vårdsektorn även fortsättningsvis kommer att hanteras som om den omfattas av undantaget från skatteplikt fram till ett ställningstagande eller annan information har publicerats.

Källa: Skatteverket

Medlemsföretag kan därmed påbörja arbetet med att planera för moms men avvakta med att börja debitera moms till dess Skatteverket återkommer i frågan.