Kompetens­företagen i Almedalen 2018

Sverige har en god ekonomisk utveckling med ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Men trots den positiva utvecklingen växer klyftorna på arbetsmarknaden, framförallt mellan inrikes- och utrikesfödda.

Ny forskning från Handelns forskningsinstitut visar att det finns stora företags – och branschspecifika skillnader avseende vilka företag som anställer arbetslösa utrikes födda. Det är framförallt företag inom de arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna som anställer utrikes födda som har problem med att etablera sig på arbetsmarknaden.

Av alla de branscher som studerades var kompetensbranschen en av de branscher som anställde flest invandrare från Afrika eller Asien. Dessa företag utgör därmed en viktig väg in på arbetsmarknaden för många utrikes födda som saknar de nätverk och kontakter som inrikes födda har.

Hör mer om forskningen och hur ett av Kompetensföretagens medlemsföretag jobbar för att bryta utrikesföddas utanförskap på arbetsmarknaden.

Kan utrikesföddas utanförskap på arbetsmarknaden brytas?

Medverkande:

  • Martina Elfgren Lilja ,  tf förbundsdirektör Kompetensföretagen
  • Sven-Olof Daunfeldt, professor, HUI
  • Andreas König, VD Just Arrived
  • Carina Kit, moderator

Dag: Tisdag 3 juli

Tid: 11:00 – 11:45

Plats: Tjänsteföretagens Hus, Almedalens Hotell, Strandvägen 8