Kompetens­företagen fixar jobben politikerna pratar om

Den här veckan pågår Järvaveckan, ett initiativ som syftar till att minska avståndet mellan politiker och medborgare. Kompetensföretagen, vars medlemsföretag jobbar inom bemanning, rekrytering och omställning, är på plats tillsammans med Lernia, Randstad, AlphaCE, Palm & Parnters samt Storesupport för att rekrytera och karriärcoacha.

Kompetensföretagens medlemsföretag är den främsta jobbmotorn för kvalificerade, kollektivavtalade jobb för utrikesfödda. Många av medlemsföretagens medarbetare har börjat sin karriär i stadsdelarna runt Järvafältet.

Under veckan finns medlemsföretag på plats och gör det de gör varje dag – sätter människor i arbete.

– Kompetensföretag erbjuder nätverk och kontakter till den som saknar dem. Vårt arbetssätt gör att vi snabbt kan rekrytera och testa kompetens. Exempelvis har många syrier kommit i arbete via kompetensföretag, och genom tidiga rekryteringar har det varit lättare att hitta fler bra kandidater. Forskning visar att genomströmningen av utlandsfödda akademiker är hög i vår bransch. De kan ha svårt att hitta jobb på egen hand, men genom kompetensföretag kan de ta klivet in på arbetsmarknaden. Väl där blir de direktanställda efter att ha inlett karriären som konsult, säger Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör Kompetensföretagen.

Under 2017 sysselsattes 250 000 personer, varav 55 000 var utrikes födda. Ny statistik från SCB visar att 45 000 personer fick lön från ett kompetensföretag (rekryterings-, bemannings- eller omställningsföretag) i Stockholms län under 2016. Av dessa var nästan 30 procent födda utanför Sverige.

– Politiker talar ofta om vikten av att få fler utlandsfödda i arbete. För oss är det vardag. Men dörren till arbetsmarknaden behöver öppnas för fler. Därför är alla som behöver vår hjälp – jobbsökande såväl som politiker – välkommen till våra tält på Järvaveckan, avslutar Elfgren Lilja.