Rekordboom för äldre kompetens

Andelen medarbetare över 65 som arbetar i bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag har mer än fyrdubblats på fem år. Det är en rekordboom för äldre kompetens! Många lockas tillbaka till nyckelfunktioner i offentlig sektor, men också specialistjobb och enklare arbeten på deltid lockar allt fler seniorer. Det visar statistik från SCB som Kompetensföretagen låtit sammanställa.

– Våra medlemsföretag har alltid varit bättre på att rekrytera dem som behöver få in en fot eller matchas mot en ny del av arbetsmarknaden. Idag ser vi att personer över 65 gärna vill jobba vidare men kanske på ett annat sätt än tidigare. Då är våra företag attraktiva arbetsgivare, kommenterar Martina Elfgren Lilja, tf. förbundsdirektör Kompetensföretagen.

2011 var 1,25 procent av de som fått lön från kompetensföretag över 65 år gamla. Fem år senare – 2016, var 4,19 procent av de som fått lön från kompetensföretag över 65. Det innebär att andelen sysselsatta personer i gruppen 65+ ökat med 335 procent i medlemsföretagen på fem år. Detta visar att bemanningsföretag har en nyckelroll för att äldre arbetskraft ska hitta nya vägar på arbetsmarknaden.

Kompetensbranschen möter äldres krav

– Vi vet att våra företag jobbar medvetet med att locka seniorer tillbaka till skola och vård runtom i landet. De vill inte återgå till sina gamla arbetsgivare utan ställer höga krav på bemötande, flexibilitet och lyhördhet hos arbetsgivaren. Medarbetarundersökningar vi gjort visar att äldre personer ofta jobbar deltid, trivs mycket bra med sin anställning och upplever arbetet som meningsfullt, kommenterar Martina Elfgren Lilja.

Kompetensföretagen har bett Statistiska Centralbyrån (SCB) sammanställa statistik över medlemsföretagens löneutbetalningar nationellt och regionalt 2011 och 2016. A-skatt och arbetsgivaravgifter kopplade till dessa löneutbetalningar och ålder, bakgrund och regional fördelning för de personer som mottagit dem har också sammanställts.

Fakta om undersökningen

Kompetensföretagen har fler än 600 medlemsföretag. Av dessa finns 572 företag med i SCB:s statistik för 2016. De anställda i dessa företag motsvarar cirka 70 procent av de personer som fått löneutbetalningar inom SNI-koden för bemanning, vilket ligger till grund för uppskattningen att branschorganisationen idag organiserar cirka 70 procent av branschen.

Totalt rör det sig om nästan 7 000 personer över 65 över hela landet som fått arbete under 2016, jämfört med cirka 1 600 personer 2011. En rekordboom för äldre kompetens. Samtliga anställningar omfattas av kollektivavtal.