Bättre arbetsmarknad med kompetens­företag

Ny statistik från Statistiska Centralbyrån visar att bemannings- och kompetensföretagen blir alltmer centrala för svensk arbetsmarknad. Branschen för externa HR-tjänster och kompetenslösningar breddas och befinner sig i snabb utveckling.

Trenderna på arbetsmarknaden talar sitt tydliga språk: arbetskraften blir mer urban, välutbildad och ställer högre krav på sina jobb. Allt fler väljer att kombinera olika typer av sysselsättningar. Digitalisering och globalisering bidrar till snabbrörlighet och en alltmer internationell miljö. Samtidigt har företag och offentlig sektor stora svårigheter att hitta rätt kompetens till sina verksamheter.

Ny statistik från Statistiska Centralbyrån visar att bemannings- och kompetensföretagen spelar en allt viktigare roll på svensk arbetsmarknad. Branschen omfattar fler än 600 auktoriserade specialistföretag inom bemanning, rekrytering, omställning, matchning och andra HR-tjänster. Idag är branschen central för hela samhällsekonomin och värdet på kompetensföretagens bidrag till samhällsekonomin är större än någonsin. Ny statistik sammanställd av SCB på Kompetensföretagens uppdrag visar att:

• Kompetensföretagens medlemmar betalade 2016 ut lön till över 55 000 personer under 25. 35 procent av de som fått lön från ett medlemsföretag under ett år är under 25 år gamla. Det gör branschen till en av landets främsta ungdomsarbetsgivare, särskilt för mer kvalificerade jobb, och en av de viktigaste vägarna in i arbetslivet när ungdomar tar klivet från studier till arbete.

• Medlemsföretagen sysselsatte under 2016 närmare 7 000 personer över 65. Särskilt i offentlig sektor, inom områden som vård och utbildning, bidrar medlemmarna till att locka äldre att arbeta deltid eller göra inhopp för att få offentlig sektor att fungera.

• Närmare 21 000 utomnordiska personer fick lön från medlemsföretag under 2016. Andelen utlandsfödda är därmed 30 procent högre hos medlemsföretagen än på arbetsmarknaden som helhet. Totalt får 55 000 utlandsfödda sysselsättning på ett år. Sammansättningen av dessa förändras också över tid: till exempel har antalet personer födda i ett afrikanskt land som arbetar i Kompetensföregens medlemsföretag ökat från knappt 2 900 personer till knappt 5 000 personer mellan 2011 och 2016. Det är en ökning med 71 procent.

• Kompetensföretagens medlemmar har skapat jobb som har lett inbetalningar av skatter och arbetsgivaravgifter på över 11 miljarder kronor under 2016. Jämfört med 2011 är det en ökning med 55 procent.

– Kompetensföretag är stora leverantörer åt såväl kommuner, regioner som statliga myndigheter. Vi anställer en tiondel av alla lagerarbetare runtom i landet, ger jobb åt var tionde ekonom, bemannar den svenska industrin över hela landet och bistår med specialistkompetens för högspecialiserad vård i alla landets landsting. Våra medlemmar arbetar med kompetensbaserad och professionell rekrytering, vilket innebär att utlandsfödda oftare får jobben. Dessutom ökar våra medlemsföretag tryggheten i jobb över hela landet – eftersom tillsvidareanställning efter sex månader i linje med våra kollektivavtal är huvudregeln i branschen, kommenterar Martina Elfgren Lilja, tf Förbundsdirektör Kompetensföretagen.