Kommentar till vårändringsbudgeten – Kompetenskrisen kräver samverkan

– Regeringens vårändringsbudget beskriver åter kompetensbrist och arbetslöshet parallellt – detta verkar vara det nya normalläget på svensk arbetsmarknad. Det är uppenbart att bemannings-, omställnings- och rekryteringsföretags tjänster är underutnyttjade av Arbetsförmedling och offentlig sektor i detta läge, kommenterar Bemanningsföretagens tf. Förbundsdirektör Martina Elfgren Lilja.

40 procent av svenska företag har svårt att hitta kompetens. Stora delar av offentlig sektor har svårt att hitta nyckelkompetens. Samtidigt är arbetslösheten fortsatt hög för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Regeringens satsningar på etablering i vårändringsbudgeten går direkt till Arbetsförmedlingen.

– Det är våra företags tjänster som efterfrågas när man anställer nyanlända eller icke svensktalande personer på arbetsmarknaden idag. Det är inte minst etableringsjobben ett kvitto på, där de privata arbetsgivarna kräver att våra företag ska sköta matchningen, fortsätter Elfgren Lilja.

– Medarbetare i bemanningsföretag har kollektivavtal, och tillsvidareanställning är normen. Bemanningsföretag ökar därför tryggheten och är en garant för goda anställningsvillkor för grupper som har svag arbetsmarknads-anknytning. Regeringens beskrivningar pekar dessvärre på bristande kunskap om detta och om vad som skapar trygghet på den moderna arbetsmarknaden. Vi hoppas dock att kommuner och landsting och Arbetsförmedlingen ser vikten av samverkan i detta pressade arbetsmarknadsläge, avslutar Elfgren Lilja.