Meningsfullt att arbeta som inhyrd i vården

Nio av tio anställda inom vårdbemanning är nöjda eller mycket nöjda med sin anställning. Makten över den egna tiden är den viktigaste faktorn för läkare och sjuksköterskor som väljer att arbeta som konsulter. Det visar en ny medarbetarundersökning som Bemanningsföretagen har genomfört.

– Det vi ser i undersökningen är att inhyrda medarbetare inom vården är sammantaget den mest nöjda gruppen av alla inom samtliga arbetsmarknadens branscher. Det är såklart fantastiskt roligt och är ett tydligt bevis på det goda arbete våra medlemsföretag gör, säger Martina Elfgren Lilja, tf. förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.

– Ett av de mest intressanta resultaten av undersökningen är att en överväldigande majoritet av våra medarbetare inom vården inte kan tänka sig en tillsvidareanställning hos sitt nuvarande kundföretag. Det visar tydligt att landstingen har en del att lära av bemanningsföretagen, som mycket väl kan vara vårdens mest uppskattade arbetsgivare, säger Martina Elfgren Lilja.

Några punkter från undersökningen redovisas nedan:

  • 87 procent är nöjda eller mycket nöjda med sin anställning
  • 70 procent skulle inte kunna tänka sig en tillsvidareanställning hos sitt nuvarande kundföretag
  • 93 procent menar att arbetsuppgifterna motiverar dem att göra sitt bästa
  • 85 procent upplever att deras arbete som inhyrd känns meningsfullt
  • 85 procent skulle rekommendera arbetet som bemanningskonsult till sina bekanta
  • 79 procent menar att erfarenheten av att arbete som inhyrd har varit mer positiv än väntat
  • 71 procent arbetar som bemanningskonsult därför att de själva kan välja arbetsplats och arbetstid

– Ett av de mest intressanta resultaten av undersökningen är att en överväldigande majoritet av våra medarbetare inom vården inte kan tänka sig en tillsvidareanställning hos sitt nuvarande kundföretag. Det visar tydligt att landstingen har en del att lära av bemanningsföretagen, som mycket väl kan vara vårdens mest uppskattade arbetsgivare, säger Martina Elfgren Lilja.

Om undersökningen:

Branschorganisationen Bemanningsföretagen genomför regelbundet konsultundersökningar för att lära sig mer om hur branschen upplevs av de som arbetar i den. I årets undersökning med totalt över 1400 svaranden, har 288 inhyrda läkare och sjuksköterskor svarat på frågor om jobbet som inhyrd. Undersökningen är unik i sitt slag eftersom så många konsulter inom vården aldrig tidigare deltagit.

Fältperiod: maj-juni samt sept-okt 2017