Kommentar till utredningen ”ordning och reda i vården”

Vi är mycket glada över att socialminister Annika Strandhäll tog vårt förslag om att ”Sätta samman en arbetsgrupp som ska hantera frågor som rör sjukvårdens kvalitet, kontinuitet och långsiktiga hållbarhet” på allvar när vi träffade henne på departementet för att diskutera vårdbemanning.

Hon har nu tillsatt en utredning under ledning av Göran Stiernstedt. Vi som representerar de auktoriserade vårdbemanningsföretagen ser fram emot att bidra i processen. Tillsammans skapar vi ordning och reda i vården!

 

Läs mer här: https://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/aktuellt/kommentar-till-strandhall