Bemanning ökar inom industrin – Kvartals­rapport Q3, 2017

Även tredje kvartalet 2017 visar tillväxt för företag inom bemanningsbranschen; uthyrning, omställning, entreprenad och rekrytering. Ökningen jämfört med kvartal 3 år 2016 är 12,4 procent. Omsättningen är dock lägre än kvartal 2 innevarande år. Det är främst den starka industrin som ger skjuts åt bemanningsbranschen.

Kvartalsrapporten Q3 2017

Ökningen inom industrin är 26 procent. Det är tydligt att bemanningsbranschen bidrar till att svenska industrin kan leverera. Andra områden som också visar en stark utveckling är IT (+18%) samt lager/logistik (+6%)*.

Bemanningsbranschen växer över hela Sverige men starkast utvecklades Norra Sverige (19,9%), tätt följt av Västsverige (18,1%). Svagast utvecklades Stockholm (6,1%). Av tjänsteområdena växte rekrytering mest (13,5%) med uthyrning strax efter (13,4%). Omställning, som tidigare ökat starkt, minskade något. Uthyrning är fortfarande det absolut största affärsområdet (89%), följt av omställning (4,3%), entreprenad (4,0%) och rekrytering (2,9%).

Kompetensförsörjningen skapar problem i högkonjunktur hos alla kategorier av arbetsgivare, både i offentlig och privat sektor. Bristen på kompetens ligger bakom den stadiga tillväxten för bemanningsbranschen vilket visar sig i att affärsområdet rekrytering växer mest. Att rekrytering växer visar också att det finns behov av en arbetsförmedling som är effektiv, kundorienterad och nischad inom olika yrkesområden eller affärssegment. 

En mer effektiv matchning av de många som står på tröskeln till den svenska arbetsmarknaden är oerhört angeläget. Här finns en kompetensreserv som behövs på arbetsmarknaden. Att då ställa bemanningsföretagen utanför möjligheten att bidra till etableringsjobb för nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden minskar möjligheten till den kontakt som behövs för etablering. Bemanningsföretag gör redan idag en stor insats i den här gruppen. Cirka 50 000 utrikesfödda får jobb varje år genom bemanning. Det tar bara cirka en månad att komma i jobb efter att kontakt upprättats med ett bemanningsföretag, det är ett svårslaget faktum.

Stockholm i december 2017.

Ann-Kari Edenius, Förbundsdirektör, Bemanningsföretagen

*Vänligen notera att urvalet av inrapporterande företag förändras en gång per år och detta kan påverka jämförbarheten för tillväxtsiffrorna inom enskilda yrkesområden.