Rapport – Inhyrda medarbetare i vården – Kreicberg

Landstingens användning av inhyrda medarbetare i vården diskuteras ofta intensivt. Kritikerna menar att anlitandet av bemanningsanställda försämrar patientsäkerheten och fördyrar vården. Men att inte anlita resursläkare och resurssjuksköterskor kan försämra patientsäkerheten.

Det finns en omfattande brist på både läkare och sjuksköterskor runt om i landet. Utan inhyrda medarbetare skulle den ordinarie personalens arbetsbelastning öka markant vilket skulle kunna leda till betydande svårigheter att upprätthålla kvaliteten och patientsäkerheten i vården.

I rapporten Inhyrda medarbetare i vården – Kreicberg har vi analyserat om användningen av inhyrda medarbetare ökat kostnaderna för landstingen och därmed blivit ett problem för skatte-betalarna. Vi jämför både timkostnaderna och de totala kostnaderna per vårdbesök.

Läs rapporten här

Läs även Vårdanalys rapport ”Allmän tillgång”

Läs gärna GPs ledare ”Hyrläkare kan vara kostnadseffektiva”