Kommentar till regeringens budgetproposition: Glädjande att regeringen gör anställningsstöden användbara för bemannings­företag

Bemannings- och rekryteringsföretags spetskompetens är att matcha rätt person till rätt jobb. Våra medlemmar matchar människor i jobb varje dag. Bemanningsföretagen vill ta större ansvar för integrationen på arbetsmarknaden och för de människor som söker sig till Sverige.

Det är därför som vi med glädje noterar att regeringen lyfter fram bemanningsföretag och matchningsaktörer i höstens budgetproposition.

”Förändringarna i anställningsstöden förbättrar bl.a. förutsättningarna för bemanningsföretag och matchningsaktörer att anställa personer med svårbedömd kompetens, t.ex. nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid. Många bemanningsföretag har goda förutsättningar att identifiera dessa personers kompetens och tillhandahålla nödvändig kompetensutveckling inför uthyrning till kundföretaget. Att förbättra förutsättningar för bemanningsföretag och andra matchningsaktörer kan därför bidra till att skapa enklare vägar till jobb för dessa grupper.”

Bemanningsbranschen är en av de branscher som sysselsätter flest utlandsfödda i Sverige. Andelen utlandsfödda personer som arbetar inom branschen varierar från år till år, men var under 2015 34 procent högre än andelen på den totala arbetsmarknaden enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har själv identifierat läget som akut när det gäller svårigheterna för flyktinginvandrare med dålig utbildning att få jobb. Under slutet av 2016 gick antalet utrikes födda arbetslösa för första gången om antalet inrikes födda arbetslösa. Detta trots att utrikes födda bara utgör omkring en femtedel av arbetskraften.

Våra medlemmar besitter via sina specialistkompetenser inom bemanning, rekrytering och omställning en ojämförbar kännedom om svensk arbetsmarknad som gör dem bäst kvalificerade att lösa den uppgiften. De har också fler arbetsgivarkontakter i både privat och offentlig sektor än någon annan aktör – Arbetsförmedlingen inkluderad. Vi ser nu fram emot att få regeringens förtroende att göra det vi gör bäst: bidra till samhällsnytta och sätta folk i arbete!

Martina Elfgren Lilja, tf förbundsdirektör Bemanningsföretagen