Auktorisation

Alla våra medlemsföretag är auktoriserade bemanningsföretag, omställningsföretag och rekryteringsbolag, med undantag för företag som haft verksamhet i mindre än ett år. Auktorisationen är det trygga och affärsmässiga valet i bemanningsbranschen tack vare den årliga granskningen av företagen.

De grundläggande villkoren för att bli ett auktoriserat medlemsföretag är att vara bunden av kollektivavtal, tillämpa våra allmänna leveransvillkor och etiska regler, ha ansvarsförsäkring som skyddar kunden samt kontrollera sina underleverantörer. Kollektivavtalet, leveransvillkoren och de etiska reglerna hittar du på www.tryggbemanning.se. De auktoriserade företagen granskas varje år av den partssammansatta auktorisationsnämnden. Bemanningsföretagens styrelse beslutar om auktorisation och företag som förlorar auktorisationen utesluts.