Öppet brev till socialminister Annika Strandhäll

I SVT den 26/9 uttalade socialminister Annika Strandhäll om bemanningsföretag: ”Landstingen måste vara solidariska med varandra i att bryta ryggraden på hyrbranschen.”

Uttalandet har tagits emot med förvåning och bestörtning av Bemanningsföretagens medlemsföretag. Bemanningsföretag sätter årligen 220 000 människor i arbete i Sverige. 5500 medarbetare i bemanningsföretag – läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer, administratörer osv.- går till sitt jobb inom vården i dag för att få den att fungera. Det är dessa medarbetare som är branschen. De arbetar med kollektivavtal i en väl reglerad bransch bestående av auktoriserade och årligen granskade företag som förbinder sig att följa branschens etiska regler.

Många av dessa medarbetare har stannat i vården just för att bemanningsföretag kunnat erbjuda en bättre arbetsgivare än landstinget. Nio av tio medarbetare inom vårdbemanning trivs på jobbet och skulle rekommendera det till andra. Sjukskrivningarna i branschen är få och korta. Utan denna hårt arbetande bransch skulle vårdcentraler stänga, operationer ställas in och befintlig landstingsanställd personal i ännu högre utsträckning gå in i väggen.

Bemanningsföretagen har idag en god dialog med landsting runtom i landet och även med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om hur upphandlingarna kan utvecklas för att bättre tillfredsställa landstingens behov i ett läge där personalen flyr och vårdbehoven ökar. Annika Strandhälls uttalanden visar genom sina uttalanden att hon tyvärr inte är tillräckligt uppdaterad om hur dialogen fortlöper. Men de visar också att hon och departementet kan behöva vara delaktig i denna dialog.

Inhyrning är ett kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla vård, men det finns stort utrymme för att förbättra upphandlingar för att få säkrare leverans och mer stabilitet. Strandhäll kommenterar i intervjun med SVT fenomen som flera landsting redan infört regler i avtalen för att hantera. Hur detta arbete bedrivs och vad det kan innebära för landstingens långsiktiga kompetensförsörjning vill vi som bransch gärna diskutera vidare med socialministern och ber därför om ett möte så snart som möjligt.

Socialministern bör dessutom avstå från kategoriska och kränkande uttalanden om en hårt arbetande bransch och dess medarbetare – som står pall när landstinget fallerar som arbetsgivare och ser till att landstingen kan leverera vård – även i glesbygd och där personalbristen är akut.

Eva Domanders, Ordförande Bemanningsföretagen