Lagen om registrering av huvudmän

Lagen om registrering av verkliga huvudmän trädde i kraft den 1 augusti, vilket innebär att befintliga aktiebolag och andra juridiska personer måste anmäla verklig huvudman senast den 1 februari 2018.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar aktiebolaget. En person kan kontrollera ett aktiebolag på olika sätt, exempelvis:

• ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier

• ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen som gör att en person är verklig huvudman.

Aktiebolag som registreras från och med den 1 september 2017 måste anmäla inom fyra veckor. Anmälan senast den 30 september 2017 för de bolag som registreras i augusti. Anmälan görs till Bolagsverket.

Viktiga lagar och förordningar som träder i kraft inför halvårsskiftet hittar du här