Auktoriserade bemannings­företag skapar trygghet i vården

Symbol för auktoriserat bemanningsföretag

Idag har vi kunnat läsa hur landstinget i Örebro riskerar att förlora en stor leverantör av vårdtjänster till följd av bolagets ekonomiska problem. Det är en allvarlig situation som hotar patientsäkerheten. Företaget i fråga är inte medlem i Bemanningsföretagen och saknar således auktorisation, något som vi anser är en förutsättning för att landstingen ska kunna driva en trygg och säker verksamhet för såväl patienter som för medarbetare.

För att bli auktoriserat bemanningsföretag måste man ha ordnad ekonomi, kollektivavtal för personalen samt en seriös verksamhet. Auktoriserade företag genomgår även årligen en granskning och om de inte uppfyller villkoren utesluts de. Det skapar trygghet för kunden som köper bemanningstjänster och de slipper hamna i en utsatt situation som den landstinget i Örebro nu har.

I vissa kommuner och landsting har man mycket klokt börjat ge mervärdespoäng i utvärderingen vid upphandling om anbudslämnaren är auktoriserade. Vi har sett exempel på det bland annat i Göteborg och Göteborgs upphandlingsbolag. Det är en utveckling som vi uppmuntrar. Landstingen måste ställa högre krav på sina leverantörer och ett enkelt sätt att göra det är att upphandla auktoriserade företag. Fördelarna är många. Man slipper stå i en situation där man plötsligt förlorar värdefull kompetens på grund av konkurs eller likvidation men man sparar även pengar, tid och energi när man kan fokusera på kärnverksamheten. Lägg därtill att man som kund alltid kan vara trygg med att den personal man anlitar har kollektivavtal.

Ann-Kari Edenius
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen