Almedalen 3 juli: Future of work

Future of Work – vad innebär framtidens arbetssätt för individen, arbetsgivaren och samhället? Se vårt seminarium kl 11-12

Future of work – pdf 
Annmarie Muntz Future of work – presentation

Framtidens arbetssätt är redan här och förändringen går snabbt. Hur påverkas vi av de strukturella förändringar inom arbetslivet: teknik, demografi, globalisering, nya produktionsmönster, ökningen av efterfrågeekonomin, men också människors nya förväntningar när det gäller jobb och karriär?

World Employment Confederation (WEC) har låtit analysera utvecklingen av anställningar och arbetsmarknader jorden runt. Resultatet skildras i ett white paper med megatrender och beskrivningar av reformbehov. Under seminariet diskuterar vi de slutsatser som dragits i samband med analysen. Vilka krav ställer trenderna och reformbehoven på svenska avtal, lagar och regleringar? Vad krävs för att vi ska klara av att förändra arbetsmarknaden och våra arbetssätt så vi kan säkra kompetens, tillväxt och utveckling?

Medverkande:

  • Annemarie Muntz, ordförande WEC, Global director Public Affairs Randstad
  • Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen
  • Lisa Pelling, utredningschef tankesmedjan Arena Idé
  • Siri Steijer, arbetsmarknadsfrågor Timbro
  • Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF
  • Philip Botström, förbundsordförande SSU  
  • Linda Nordlund, moderator