Nytt treårigt avtal tecknat med Fastighets – varslet återkallat (avtal Fastigheter)

Almega Fastighetsarbetsgivarna och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) accepterade medlarnas hemställan idag söndagen den 7 maj 2017 vilket innebär en uppgörelse om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden från och med den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.

Avtalet är i nivå med andra hittills träffade avtal på arbetsmarknaden, 6,5% fördelat på 3 år.

Det här innebär att Fastighets dragit tillbaka samtliga stridsåtgärder.

Observera att det endast gäller avtalsområde Fastigheter, när det gäller område Specialservice (sanering) fortgår medlingen.

Läs mer i Avtalsrörelsen 2017