Högkonjunktur, kompetensbrist och omställningsbehov – bemannings­företagens omsättning ökar över hela landet

Bemanningsföretagens omsättning ökar över hela landet och i alla yrkeskategorier. Tillväxten är närmare 19 procent jämfört med samma period förra året. Det visar sammanställningen av omsättningen i bemanningsbranschen under första kvartalet 2017.

Kvartalsrapporten Q1 2017

Det affärsområde som ökade mest var Rekrytering, med 21,6 procent medan Uthyrning ökade med 19,6 procent och Omställning med 19,1 procent.

– Statistiken speglar det rådande läget på arbetsmarknaden. Det är högkonjunktur och såväl tillverkningsindustrin som tjänstesektorn har svårt att rekrytera den kompetens som behövs. Då tar man hjälp av bemanningsföretag som har starka nätverk, kandidatbaser och egna medarbetare som kan matchas mot arbetsgivarnas behov, såväl i privat som offentlig sektor. Man kan också ofta motivera arbetsgivaren att prova någon som man kanske i tänkt sig i första hand. Många gånger faller det väl ut eftersom bemanningsföretagen har den kunskap och erfarenhet som krävs för att göra en bra matchning, säger Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen.

Att tillgodose efterfrågan på specialister blir också ofta en uppgift för bemanningsföretagen liksom det viktiga arbetet att hjälpa människor i utanförskap in på arbetsmarknaden.

Omställning är nu det näst största affärsområdet inom Bemanningsföretagen. Företagen inom omställningsområdet gör ett värdefullt arbete som ger människor möjlighet att gå från stöd och bidrag till lön och egen försörjning samtidigt som arbetsgivarnas efterfrågan tillgodoses. Fler människor får möjlighet att komma till sin rätt och fler företag får tillgång till kompetens. Ett mycket viktigt arbete som bemanningsföretag över hela landet bidrar till, nu när en stor grupp nyanlända står på tröskeln till arbetsmarknaden.