Carina Kit ny kommunikationschef på Bemannings­företagen

Carina Kit har en lång och gedigen bakgrund inom kommunikation och påverkan. Den 19:e juni börjar hon som kommunikationschef på arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.

Bild Carina Kit JPG.JPG

Carina kommer närmast från ÅF där hon ansvarat för att utveckla, implementera och driva ÅFs hållbarhetsarbete. Det kombinerat med hennes tidigare erfarenheter från kommunikationsarbetet inom både Telge AB och DeLaval (eller Tetra Laval-koncernen) ger en bredd som behövs för att vara med och driva utvecklingen av bemanningsbranschen.

Carina har bland annat haft roller som PR-manager och projektledare samt drivit påverkansprojekt både på global och lokal nivå. Carina har varit med och startat upp en kommunikationsavdelning med fokus på integrerad kommunikation och medverkat till två nomineringar i Spinn och Stora PR-priset. Hon har väldokumenterad erfarenhet från att skapa arenor där opinionsbildare från olika discipliner möts.

Carina jobbar både strategiskt och operativt och har med hjälp av både traditionell och digital kommunikation arbetat med omfattande och svåra frågor. Våra medlemmar verkar på en komplex marknad i en svårkommunicerad miljö så den erfarenhet och kunskap som Carina besitter är ett perfekt tillskott för att både förtydliga och utveckla det Bemanningsföretagen står för, säger Ann-Kari Edenius förbundsdirektör i Bemanningsföretagen.

För mig är det viktigt att jobba med frågor som gör skillnad och som bidrar till samhällsnytta. Bemanningsföretagens arbete medverkar till att människor får jobb och försörjning samtidigt som de gör det enklare för företag att hitta rätt kompetens och en möjlighet att växa. Jag ser mycket fram emot att vara en del av det arbetet, säger Carina Kit.