Fakta om branschen 2017

Antal företag
Kompetensföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med mer än 600 medlemsföretag.

Antal anställda
Branschen har 83 000 årsanställda.

Branschen satte drygt 250 000 personer, varav 55 000 utrikesfödda, i sysselsättning under 2017 via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Andelen som jobbar inom bemanningsbranschen
Av den sysselsatta befolkningen jobbar cirka 1,7 procent i ett bemanningsföretag.

Omsättning totalt
Omsättningen i de 35 största medlemsföretagen var 30,7 miljarder kronor. Medlemmarnas totala omsättning uppgick uppskattningsvis till 35,3 miljarder kronor.

Källor: Kompetensföretagens årsrapport 2017 och Kvartalsrapporten Q4 2017 från Inquiry Financial.