Vad gör Bemannings­företagen

Bemanningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom bemanning, omställning och rekrytering. Organisationens främsta uppgift är att säkerställa en fortsatt väl fungerande och expanderande bemanningsbransch i Sverige. Det är på många sätt viktigtatt företag som stimulerar rörlighet hörs i arbetsmarknadspolitiken. Därför har vi också ett ansvar att informera politiker och andra beslutsfattare om branschen.

Bemanningsföretagen samarbetar med andra aktörer i Sverige som jobbar med arbetsmarknadsfrågor, till exempel Arbetsförmedlingen och
trygghetsråden. Genom den europeiska organisationen för bemanningsföretag, World Employment Confederation, arbetar vi internationellt med opinionsbildning för att utveckla gemensamma europeiska standarder samt hjälpa nya medlemsländer i EU att standardisera sina lokala verksamheter.

inforuta