Försvarmaktsrådets konferens 28 mars

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – Meritvärde och validering

Läs om hela programmet här