Kommentar till SKLs debattartikel i Dagens Samhälle, 20 januari.

Tillsammans skapar vi säkrare vård

Tillsammans skapar vi säkrare vård

Medarbetarna i våra auktoriserade medlemsföretag är en stor tillgång för vården. De gör ett fantastiskt arbete och säkerställer och förbättrar kvaliteten på vården. Vårdtrycket har ökat mycket de senaste åren och för att klara behoven har det krävts ökad bemanning.  Idag får bemanningsföretagen vården att fungera eftersom vi är ett stöd vid arbetstoppar, tillfällig personalbrist och kompetensbrist. Bemanningsföretagen har en roll att spela, inte bara som en bemanningstjänst utan vi kan också vara en partner i rekrytering och i att skapa bättre HR-system. SKLs beslut att arbeta mot ett oberoende av hyrpersonal förändrar inte det. Tillsammans med SKL kan vi förstärka systemen så att vården fortsatt kan få kompetensförsörjning till rimliga priser och samtidigt garantera hög patientsäkerhet och bra vård. Det är bland annat därför vi har har vi bjudit in SKL och IVO till samtal där vi gemensamt diskuterar vårdens utmaningar.

Ann-Kari Edenius, Förbundsdirektör Bemanningsföretagen